۱۳۸۹ شهریور ۹, سه‌شنبه

نه غزه, نه لبنان, جانم فدای ایران
ندانی که ایران نشست من است     جهان سر بسر زیر دست من است

همه یکدلانند و یزدان شناس        به نیکی ندارند از بد هراس

دریغ است ایران که ویران شود    کنام پلنگان و شیران شود

چو ایران نباشد تن من مباد        بر این بوم و بر زنده یک تن مباد

همه روی یکسربجنگ اوریم      جهان بر بد اندیش تنگ اوریم

همه سر بسر تن به کشتن دهیم    از ان به که کشور به دشمن دهیم