۱۳۸۹ آذر ۱۹, جمعه

اقدام زینبی: همراه با دختران و پسران سبز در دستجات عزاداری، شعار مرگ بر دیکتاتور را سرخواهیم داد

میرحسین از این واضح تر نمی توانست پیام بدهد. بر ماست که اقدامی زینبی کنیم. زینب چه کرد؟ میرحسین می گوید بپاخیزیم. با تعقل اما جسورانه. قدر این 10 روز را باید دانست. 10 روزی که از همین حالا،  لرزه بر اندام یزیدیان انداخته است