۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

مجتبی، نمیری! رهبری رو ببینی

کافی است سگ را از آلمانی ها بگیرند. اگر امروز اعلام کنند که بیرون آوردن سگ در آلمان در اماکن عمومی ممنوع است، هنوز غروب نشده، در آلمان انقلاب می شود. جانشان را بر سر این کار می گذارند. اگر درباره آبجو هم چنین قانونی را مثلا در اسپانیا وضع کنند باز همین طور خواهد شد.
اما ما چطور؟ عزت و غیرت و شرف و ناموس و خون و وطن و خانه و خواهر و مادرمان را گرفتند و بردند و شکنجه کردند و کشتند و تجاوز کردند و به دار آویختند.
چه کردیم؟ نشسته ایم و منتظر که یکی مصاحبه ای کند، اگر خوشمان آمد دسته جمعی هورا بکشیم یا اگر حال نکردیم، دسته جمعی بریزیم روی سرش و پدرش را دربیاوریم.
یک عده نشسته اند و هی می خواهند بحث ایرانیان داخل و خارج را پر رنگ کنند. یک عده هم نشسته اند و بحث سبزاللهی و سبزالحادی راه انداخته اند. یک عده فراخوان های بی فایده برای روز جهانی کارگر و روز جهانی زن و روز فلان و بهمان صادر می کنند.
شورای هماهنگی راه سبز امید با جرس خوب نیست. این یکی با آن یکی بد است و هرکسی ساز خودش را می زند. کو آن اتحادی که با اتکا به آن بشود بر این رژیم خونخوار پیروز شد؟
مجتبی نمیری، رهبری رو ببینی!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر