۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

برای جلوگیری از تکرار قضیه اسب تروا، لطفاً تا قبل از بیانیه مشترک موسوی و کروبی، از دادن هرگونه تز برای 4شنبه سوری خودداری کنید

به نظرم می رسه پوسترسازی و کارهای گرافیکی و دادن تزهای جور و اجور برای چهارشنبه سوری، اونم در شرایطی که هنوز مشخصاً نمی دونیم آیا جایی باید تجمع کنیم؟ آیا تظاهراتی در کار هست؟ آیا...، اتلاف انرژیه.
تز دادن و هشدار دادن و نظریه های آتش سبز و قاشق زنی و سوزاندن عکس این و اون، در مقطع فعلی بی نتیجه است. اگه چند روز صبر کنیم، شاید بیانیه مشترک موسوی و کروبی تعیین کننده باشه. البته شاید هم اونا اصلاً به این موضوع اشاره نکنن. در اون صورت می شه بالاترین رو پر کرد از تزهای توئیتری و فرندفیدی!

۱ نظر: