۱۳۸۸ اسفند ۳, دوشنبه

رجب زاده کوچکترین مهره است. آمران جنایت در کوی دانشگاه، خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه پاسدارن ولایت وقیح هستند

درباره این فیلم که خون از چشم های ما جاری کرده، فقط رجب زاده مقصر نیست. او یک قاتل کوچک و حقیر است. بقیه را نباید فراموش کرد. خامنه ای و پسرش، سپاه ولایت وقیح و محمد احمدی نژاد.
ننگ بر جمهوری کثیف اسلامی و فاشیستی سیدعلی خامنه ای

۵ نظر:

 1. رفتار حکومت با مردم؛ رفتار یک قوم اشغالگر با ملت شکست خورده در جنگ است. به هیچ عنوان رفتار حکومت دیکتاتوری با مردم نیست.
  بایستی در روش مبارزات بازبینی کرد.

  پاسخحذف
 2. اگراسلام مادین است دین هم پایه خون است
  بسوزد هرچه آیین است

  پاسخحذف
 3. ما در سالهای ۱۳۵۹و ۱۳۶۰ صحنه های بسیار وحشتناکتر از این فیلم را در دانشگاه دیدیم. صحنۀ بریده شدن پستان دختران را در خیابانها دیدیم. ولی ان روزها این ابزارهای همگانی نبود تا جهانیان ببینند. کاش همانها که آن رویها آن جنایتها را آفریدند امروز خاطراتشان را می نوشیتند و بی باکانه می گفتند که چه کارها میکردند با فرزندان مردم کشور ما. ولی دریغ که همه شان در عین حالی که به دامن ملت برگشته اند ولی می گویند «ما نبودیم».

  پاسخحذف
 4. اقای موسوی ببین این حکومتی است گه شما میخواهید بما هدیه کنید ما حکو مت اسلامی را در هیچ شکلی نمیخواهیم

  پاسخحذف
 5. آقا فرید من باشما موافقم کاملا همین طور است.

  پاسخحذف